Kalendarz imprez

Rejestr Ogierów - wersja wstępna

Szanowni hodowcy/właściciele ogierów w województwie podlaskim. W załączniku przedstawiamy Państwu wstępną wersję katalogu ogierów kryjących z woj. podlaskiego na sezon rozpłodowy 2021. Prosimy o zapoznanie się i przede wszystkim o sprawdzenie czy przy Państwa ogierach nie ma przypadkiem pomyłki. Należy zwrócić szczególna uwagę na :

  • Czy Państwa ogier (musi być przerejestrowany) znajduję się w wykazie.
  • Czy jego przedstawione danę się zgadzają.
  • Czy weryfikacja wymiarów oraz bonitacji jest zgodna z tą wpisaną w licencji.
  • Czy dane aktualnego właściciela są prawidłowe, (adres punktu rozpłodowego oraz telefon).
  • Czy zamieszczona jest prawidłowa informacja odnośnie sposobu użytku ogiera (W - potrzeby własne).

 

Wszelkie ewentualne pomyłki prosimy zgłaszać do biura WZHK w Białymstoku maksymalnie do dnia 22.02.2021  (ranek), po tym terminie katalog będzie oddany do druku i nie będzie możliwości naniesienie żadnych poprawek.

 

Zdjęcia ogierów zgłoszonych publikacji w rejestrze "zdjęcie nr". W przypadku braku zdjęcia ogiera którego Państwo zgłosili do biura prosimy o kontakt.

 

 

Pliki do pobrania :

24022021 _ rejestr

Nasi partnerzy